Szczecin - II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobami starszymi

O projekcie

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracownikĂłw socjalnych z obszaru całej Polski, poprzez propozycję udziału w szkoleniach w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – specjalność praca socjalna z osobami starszymi ( I tura) oraz praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami (II tura) i praca socjalna z osobami uzaleĹźnionymi (II tura). Udział w szkoleniach i nabycie nowych umiejętności wpłynie na poprawę znaczenia i zwiększy udział pracy socjalnej w działaniach pracownikĂłw socjalnych. Nabycie specjalistycznych umiejętności w pracy z konkretną grupą osĂłb odbiorcĂłw świadczy o profesjonalizmie kadr i wpływa pozytywnie na skuteczność działań pomocy społecznej. Podniesienie kwalifikacji pracownikĂłw wspiera rĂłwnieĹź proces zmian w systemie pomocy społecznej, ktĂłre zakładają wzmocnienie funkcji profilaktycznej oraz znaczenia samej pracy socjalnej.

Adresatami szkoleń są kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnieni na stanowiskach pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, ktĂłrzy świadczą wsparcie bezpośrednio na rzecz osĂłb zagroĹźonych ubĂłstwem i wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami specjalizacji II stopnia mogą być osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki i Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Udział w szkoleniach jest przewidziany dla 70 osĂłb. Zajęcia odbędą się w 2 turach, po 35 osĂłb w kaĹźdej turze.

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski. Trwa nabór na II turę szkolenia (wejdź do zakładki zapisy na szkolenia).

Projekt jest realizowany w Szczecinie w terminie od: 2017-11-01 do: 2020-04-30.

logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj

EU EFS

© 2017-2018 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka. All rights reserved.