Katowice - II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy

O projekcie

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracownikĂłw socjalnych z obszaru całej Polski, poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny - specjalność praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy. Udział w szkoleniach i nabycie nowych umiejętności wpłynie na poprawę znaczenia i zwiększy udział pracy socjalnej w działaniach pracownikĂłw socjalnych. Nabycie specjalistycznych umiejętności w pracy z konkretną grupą osĂłb i rodziną świadczy o profesjonalizmie kadry i wpływa pozytywnie na skuteczność działań pomocy społecznej oraz wspiera proces zmian w systemie pomocy społecznej, ktĂłre zakładają wzmocnienie funkcji profilaktycznej oraz rangi samej pracy socjalnej.

Adresatami szkoleń są kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnieni na stanowiskach pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Świadczą oni wsparcie bezpośrednio na rzecz osĂłb zagroĹźonych ubĂłstwem i wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami specjalizacji II stopnia mogą być osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki i Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Szkolenia odbędą się w 2 turach, po 35 osĂłb w kaĹźdej turze.

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski. Trwa nabór na II turę szkolenia (wejdź do zakładki zapisy na szkolenia).

Projekt jest realizowany w Katowicach w terminie od: 2017-11-01 do: 2020-01-31.

logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj

EU EFS

© 2017-2018 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka. All rights reserved.