Warszawa - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Zapisy na szkolenia

Osoby zainteresowane muszą dokonać rejestracji elektronicznej a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy oraz dokumenty wymagane od uczestnikĂłw potwierdzające spełnianie warunkĂłw wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.17.04.2012 roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Podstawowym warunkiem udziału w szkoleniu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest:

  1. posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisĂłw ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisĂłw ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);
  2. posiadanie co najmniej 2-letniego staĹźu w zawodzie pracownika socjalnego.
  3. W dalszym etapie rekrutacji zweryfikowane zostanie posiadane przez kandydatĂłw wymaganych kwalifikacji, jak rĂłwnieĹź wymagane będzie podpisanie oświadczenia uczestnika/czki projektu, okazanie dokumentĂłw uprawniających do uczestnictwa w projekcie, w szczegĂłlności zaświadczenia o zatrudnieniu z podaniem stanowiska pracy, podpisania umowy.

W przypadku przekroczenia limitu przyjęć zostaną utworzone listy rezerwowe

WeĹş udział w I etapie rekrutacji i zgłoś się poprzez system Internetowej Rekrutacji KandydatĂłw

logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj

EU EFS

© 2017-2018 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka. All rights reserved.