Katowice - II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy

Zapisy na szkolenia

Osoby zainteresowane muszą dokonać rejestracji elektronicznej a następnie przesłać podpisany formularz zgłoszeniowy oraz dokumenty wymagane od uczestnikĂłw potwierdzające spełnianie warunkĂłw wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.17.04.2012 roku w sprawie  specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Podstawowym warunkiem udziału w szkoleniu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest:

  1. posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisĂłw ustawy lub art.5 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisĂłw ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  2. posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
  3. posiadanie co najmniej 5-letniego staĹźu w zawodzie pracownika socjalnego;

WymĂłg posiadania specjalizacji, o ktĂłrej mowa w pkt 2, nie dotyczy osĂłb, ktĂłre ukończyły:

  1. studia wyĹźsze na kierunku praca socjalna lub
  2. studia wyĹźsze o specjalności praca socjalna na jednym z kierunkĂłw, o ktĂłrych mowa wart.5 ust.3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
  3. studia wyĹźsze w wyĹźszej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o ktĂłrej mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
  4. studia wyĹźsze na jednym z kierunkĂłw, o ktĂłrych mowa w art.116 ust.1 pkt 3 ustawy, o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o ktĂłrej mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustaw.

W dalszym etapie rekrutacji te informacje zostaną zweryfikowane a od kandydatĂłw wymagane będzie podpisanie oświadczenia uczestnika /czki projektu, okazanie dokumentĂłw uprawniających do uczestnictwa w projekcie, w szczegĂłlności zaświadczenia o zatrudnieniu z podaniem stanowiska pracy, podpisanie umowy.

W przypadku przekroczenia limitu przyjęć zostaną utworzone  listy rezerwowe.

WeĹş udział w I etapie rekrutacjizgłoś się poprzez system Internetowej Rekrutacji KandydatĂłw

logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj

EU EFS

© 2017-2018 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka. All rights reserved.