Aktualności

01 listopada rozpoczęliśmy realizację trzech projektów dedykowanych pracownikom socjalnym

  • Specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy nr umowy POWR.02.05.00-00-0118/17-00 w Katowicach
  • Specjalista pracy socjalnej z osobami starszymi nr umowy POWR.02.05.00-00-0120/17-00 w Szczecinie
  • Specjalista pracy socjalnej nr umowy POWR.02.05.00-00-0117/17-00 w Warszawie.

Już od 15 listopada w trzech Wydziałach ruszy rekrutacja na bezpłatne szkolenia z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Rekrutacja ma charakter ogólnopolski a osobom dojeżdżającym będzie przysługiwał zwrot kosztów podróży i noclegi. Oprócz profesjonalnie prowadzonych zajęć wszystkim uczestnikom zapewniamy dodatkowe wsparcie w postaci materiałów dydaktycznych i posiłków.

© 2017-2018 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka. All rights reserved.