Aktualności

Terminarz zjazdów na specjalizacji II stopnia w Szczecinie

W Szczecinie rozpoczynają się zajęcia na szkoleniu w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Termin realizacji: grudzień 2018 – lipiec 2019.

Kolejne zjazdy odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

Szkolenie w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny:

- specjalność:  praca socjalna z osobami uzależnionymi,

- specjalność: praca socjalna z osobami zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przy pl. Kilińskiego 3 w Szczecinie (budynek Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego), na II piętrze.

Termin realizacji: grudzień 2018 – lipiec 2019

Zjazdy

Terminy

Zjazd I

 08-09.12.18

Zjazd II

 12-13.01.19

Zjazd III

 09-10.02.19

Zjazd IV

 23-24.02.19

Zjazd V

 09-10.03.19

Zjazd VI

 22-24.03.19

Zjazd VII

 06-07.04.19

Zjazd VIII

 26-28.04.19

Zjazd IX

 18-19.05.19

Zjazd X

 24-26.05.19

Zjazd XI

 08-09.06.19

Zjazd XII

 22-23.06.19

Zjazd XIII

 06-07.07.19

Zjazd XIV

 13-14.07.19

Dziekan Wydziału zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym harmonogramie

© 2017-2018 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka. All rights reserved.